2018-07-12

Philips đã phát triển phần mềm cho dòng sản phẩm HUE sử dụng iOS để điều khiển các bóng đèn LED. Với phần mềm mới này, các nhà phát triển iOS có thể tận dụng hết các khả năng của HUE bao gồm bật, tắt hoặc điều chỉnh nhiệt độ màu của đèn thông qua Wifi. Ngoài ra, Phần mềm này cho phép các nhà phát triển có thể tích hợp sản phẩm của các hãng sản xuất khác.

Philips đã phát triển phần mềm cho dòng sản phẩm HUE sử dụng iOS để điều khiển các bóng đèn LED. Với phần mềm mới này, các nhà phát triển iOS có thể tận dụng hết các khả năng của HUE bao gồm bật, tắt hoặc điều chỉnh nhiệt độ màu của đèn thông qua Wifi. Ngoài ra, Phần mềm này cho phép các nhà phát triển có thể tích hợp sản phẩm của các hãng sản xuất khác.

Ngoài việc thay đổi màu sắc thông qua điều khiển từ xa, các sản phẩm thuộc dòng HUE có thể truyền thông với chuẩn ZigBee LightLink hoặc với các thiết bị ZigBee khác cũng như cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt hoặc các thiết bị khác trong tòa nhà thông minh.

Philips cũng sẽ đưa các dòng sản phẩm khác với tính năng mới vào hệ HUE như khả năng tương thích với geo-fencing và dữ liệu lịchSDK dành cho tất cả các nhà phát triển và những người quan tâm trên website của HUE.

Hue starter kits with three bulbs and a Smartbridge are available for $199 from the Apple Store, while additional bulbs can be purchased for $59 each.

HUE được khởi đầu với 3 dòng sản phẩm bulb và Smartbridge có sẵn với giá 199 USD từ Apple Store, bóng đèn bổ sung giá 59 USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *