Yale YDM3112 Digital Door Lock

15,900,000

  • Nhiều phương thức truy cập : Mã pin và thẻ RF
  • Fake pin code : cho phép nhập các số giả mạo trước khi nhập mã chính thức để chống đánh cắp mật khẩu
  • Báo động âm thanh 80dB khi có hiện tượng cạy phá, mở cửa không hợp lệ và nhiệt độ cao hơn 55C
  • Tuỳ chọn remote cài đặt thông qua mạng Wireless và có cơ chế bảo vệ
  • Có bộ phận tiếp nguồn 9v bên ngoài cửa khi hết pin
  • Điều chỉnh âm thanh và chế độ hoạt động im lặng
  • Chế độ an toàn cho phép cài đặt tránh làm phiền