Samsung SmartThings Water Leak Sensor

590,000

  • Nhận thông báo ngay lập tức trên điện thoại thông minh của bạn khi có dấu hiệu tràn nước
  • Kích hoạt đèn hoặc còi báo động để cảnh báo bạn nếu nước được phát hiện ở nơi đó có nước
  • Đặt cảm biến bên cạnh máy bơm bể phốt trong tầng hầm của bạn để được thông báo nếu máy bơm bể phốt bị hỏng
  • Phát hiện độ ẩm bằng cách sử dụng hai chì kim loại ở trên cùng và hai ở dưới cùng của cảm biến
  • Nhận thông báo nếu có sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ