Samsung SmartThings Home Monitoring Kit

3,490,000

  • Hệ thống quản lý và tự động hóa dành cho Smart Home.
  • Tương tích với các thiết bị ZigBee, Z-Wave, Cloud-to-Cloud, LAN.
  • Phản hồi khi phát hiện có chuyển động.
  • Bộ Kit bao gồm: 1 Hub trung tâm, 2 cảm biến đa dụng, 1 cảm biến chuyển động, 1 ổ cắm thông minh.
  • Quản lý qua app SmartThings trên iOS, Android và Windows.