Philips HUE Smart Plug

1,490,000

  • Ổ cắm thông minh Philips HUE Smart Plug
  • Phù hợp các chuẩn ổ cắm US/ UK/ EU
  • Thêm bất kỳ ánh sáng vào hệ thống Philips HUE của bạn
  • Kiểm soát tức thời qua Bluetooth
  • Điều khiển bằng ứng dụng hoặc giọng nói *
  • Thêm Philips HUE Bridge để có thêm những chức năng đa dạng hơn
Danh mục: Từ khóa: , Brand: