Philips HUE Play HDMI Sync Box

6,890,000

  • Đồng bộ đèn với các thiết bị giải trí tại nhà của bạn
  • Kết nối tối đa 4 thiết bị HDMI
  • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng ứng dụng
  • Yêu cầu Philips HUE Bridge và bóng đèn màu Philips HUE
Danh mục: Brand: