Philips HUE Motion sensor

990,000

  • Cảm biến Philips HUE trong nhà
  • Cài đặt không dây
  • Tự động hóa đèn của bạn
  • Điều chỉnh ánh sáng theo thời gian trong ngày
  • Gắn kết bất cứ nơi nào
  • Hoạt động với Philips HUE Bridge
  • Giao thức kết nối ZigBee, SmartThings
  • Điều khiển giọng nói với Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri