Nest Thermostat New Version 2021

6,990,000

  • Màn hình kết nối & Hiện thị hệ thống điều hòa
  • Sử dụng với hệ thống điều hòa HVAC
  • Kết nối Wi-Fi internet connection
  • Điều khiển qua ứng dụng Phone or tablet (iOS or Android)
  • Hỗ trợ Google Home app
Contact Me on Zalo
Call Now Button