Fibaro Universal Binary Sensor

1,700,000

  • Tương thích với Z Wave
  • Cảm biến nhị phân (Universal Binary sensor)
  • Thiết bị thiết kế theo chuẩn Z-wave
  • Tích hợp các loại cảm biến thông dụng hệ thống Z-wave của Fibaro
  • Tích hợp tối đa 02 cảm biến và 04 cảm biến nhiệt độ DS18B20.
  • Tăng cường tối đa khả năng giám sát cho hệ thống Fibaro.
  • Chuyển đối 2 cảm biển nhị phân thành 2 kênh in Z wave riêng lẻ.
  • Cấp sẵn 2 Out phụ thuộc
  • Khả năng tích hợp 4 cảm biến nhiệt độ
  • Nguồn cấp: 9 – 30V
Contact Me on Zalo
Call Now Button