Fibaro Smart Implant

1,700,000

 • Tương thích với Z Wave
 • Tương thích với mọi bộ điều khiển Z-Wave hoặc Z-Wave Plus được chứng nhận.
 • Hỗ trợ các chế độ bảo mật mạng Z-Wave: S0 với mã hóa AES-128 và S2 Được xác thực bằng mã hóa dựa trên PRNG.
 • Hoạt động như một bộ lặp tín hiệu Z-Wave.
 • Cho phép kết nối cảm biến:
  • 6 cảm biến DS18B20,
  • 1 cảm biến DHT,
  • 2 cảm biến analog 2 dây,
  • 2 cảm biến analog 3 dây,
  • 2 cảm biến nhị phân.
 • Tích hợp cảm biến nhiệt độ.
Contact Me on Zalo
Call Now Button