Epic Push Pull Door Lock EF-P8800K

14,600,000

  • Đăng ký lên đến 100 vân tay/ 200 thẻ RFID
  • Chức năng mã số 1 lần dành cho khác ( One – Time Code )
  • Chức năng khoá kép/ Thiết lập danh sách quản trị
  • Chức năng mã số ảo và mã ngẫu nhiên chống lộ mã
  • Mở rộng module điều khiển từ xa sử dụng với Smarthome
  • Mở rộng kết nối Bluetooth