Epic Popscan H

5,150,000

  • Chốt khóa dạng móc, có thể dùng khóa cho cửa kéo, khóa cửa trượt và cửa mở vào trong
  • Mở khóa bằng vân tay hoặc mã số
  • Công nghệ nhận dạng vân tay mới nhất, siêu nhạy Popscan Hook
  • Chức năng bảo mật mã số bằng mã số ảo kết hợp với mã số ngẫu nhiên
  • Nâng cấp phận quyền cho chủ nhà, quản trị bằng mã số Master, mã tạm
  • Các chức năng chống cháy nổ, chống hack
  • Báo động đột nhập, phá khóa