August Smart Lock Pro 3rd + Connect

6,580,000

  • Ổ khóa thông minh August Smart Lock Pro 3rd & Hub trung tâm Connect
  • Tự động mở cửa khi về nhà và khoá cửa khi rời khỏi nhà
  • Kiểm soát người đến và đi
  • Chia sẻ quyền mở khoá từ xa
  • Điều khiển bằng bluetooth hoặc ứng dụng điện thoại