Aeotec LED Strip

4,790,000

  • Một dải đèn LED đa năng và chất lượng cao
  • Dải LED cung cấp các điốt chuyên dụng cho 16 triệu màu và các diodes riêng biệt để chiếu sáng trắng thật chuyên dụng
  • Cung cấp 5.000 lumens (tương đương với đèn sợi đốt 72 watt) trên chiều dài 5m có thể được làm mờ từ 0% đến 100%
  • Tương thích với các cổng Z-Wave được chứng nhận bao gồm Samsung SmartThings, Indigo 7, Open Z-Wave, HomeSeer và Mios Vera
  • Chứng nhận Z-Wave Plus
  • Số chứng nhận: ZC10-16095247